Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 25 november 2015.
Oproep!
Juf Ardi zoekt 2 ouders die donderdagmiddag 26 november vanaf 13.00 uur willen helpen met pepernoten bakken. Graag melden bij Ardi.
 
Surprise groep 5 t/m 8
Donderdagochtend 3 december kunt u samen met uw kind de surprise op het leerplein zetten. De naam moet worden afgeplakt. Deze dag mogen alle groepen de surprises bekijken en bewonderen. Na schooltijd worden de surprises in de klassen gezet.
 
4 december
Op vrijdagochtend 4 december gaan de kinderen voor 8.30 uur gewoon naar hun eigen groep. Ouders kunnen buiten de school op het plein wachten tot de sint aankomt. De leerlingen komen dan ook naar buiten en samen verwelkomen we de sint en zijn pieten.
Daarna gaan sint, de pieten en de kinderen met hun leerkracht naar de theaterzaal. Ouders kunnen hierbij niet aanwezig zijn in verband met de grootte van de theaterzaal.
 
Schoolfamilieviering
Woensdag 2 december hebben we een schoolfamilieviering in de Stephanuskerk. Deze viering staat in het teken van de 1e advent. We starten om 9.00 uur, u bent van harte welkom om met ons mee te vieren.
 
Kerst
U heeft deze week een brief ontvangen over het kerstbuffet en de kerstwandeling die we op woensdagavond 16 december organiseren.
Voorafgaand aan de kerstwandeling kan iedereen eten bij het buffet in de theaterzaal, vanaf 17.00 uur. Voor het buffet vragen we alle ouders een gerecht te maken, opgavelijsten voor de gerechten komen bij de ingangen van de klassen te hangen (in de week van 7 december).
Voor de kerstwandeling willen we graag weten op hoeveel ouders en kinderen we kunnen rekenen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar directie@kbsdeplataan.nl , onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en het aantal personen dat mee wandelt. Aanmelden kan tot en met 27 november.
De wandelaars voor de kerstwandeling vertrekken in groepjes, gezinnen met de jongste kinderen vertrekken als eerste. Na  de wandeling is er een gezellig samen zijn op het schoolplein, voor wie dat wil.
 
School start om 8.30 uur
Wij hanteren als school 8.30 uur als starttijd van de lessen. De bel gaat om 8.25 uur, zodat alle leerlingen op tijd in de klas zijn. We willen graag om 8.30 uur ècht starten. Dit geldt ook voor groep 1-2. Dat kan echter alleen als ook de ouders op die tijd uit de klas zijn. Wij vragen daarom alle ouders om voor 8.30 uur afscheid te nemen van hun kind en naar beneden/buiten te gaan.
 
Zoeken naar de tas van Beau
Beau is zijn tas kwijt. Hij heeft een tas met ‘minions’ erop. Als u deze ziet of vindt, wilt u hem aan juf Ardi geven? Heel erg bedankt!
 
Actie Schoenmaatjes
Uw kind heeft de doos mee naar huis gekregen om te kunnen vullen (dit is op vrijwillige basis). U heeft ook een informatiefolder ontvangen, zodat u weet wat er in de doos mag; er zit ook een sticker bij om mee aan te geven of het een doos voor een meisje of een jongen is. Uiterlijk 7 december verwachten we alle dozen weer terug op school (liefst eerder).
Zijn er ouders die ons willen helpen de dozen te controleren? Een uurtje hulp is al voldoende. U kunt zich opgeven bij Hélène.
Is er ook een ouder met een wat grotere auto die onze gevulde schoenendozen wil wegbrengen (in de week van 7-11 december) naar Van Dijk in Kampen? We kunnen daar elke werkdag terecht tussen 15.00 en 16.00 uur. Ook hiervoor graag opgeven bij Hélène