Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 28 oktober 2015.
Nieuw thema Trefwoord: ‘Arm en rijk’
In de twee weken van 2 t/m 13 november werken we rond het thema ‘Arm en rijk’ in de Trefwoord-lessen. We beginnen dicht bij huis door te praten over arm en rijk in onze eigen omgeving.
In de bovenbouw wordt een verhaal verteld over een familie die in het ‘stamppottentijdperk’ leeft, omdat de vader geen werk heeft en dat betekent voor het gezin dat ze een tijdje zuinig aan moeten doen met alles en daarom vaker stamppot eten. De kinderen in midden- en bovenbouw horen daarnaast over hoe daklozen moeten leven. De jongste kinderen praten hierover in termen van ‘Alles en niets’ en daarna over ‘sam-sam’. In alle bouwen denken ze na over hoe de rijkdom beter verdeeld kan worden.
In deze periode staan we ook stil bij Sint Maarten en uit de bijbel horen de kinderen het verhaal over de profeet Amos. Met dit bijbelverhaal en de hedendaagse verhalen over armoede denken de kinderen na over hoe armoede ontstaat en hoe armoede ‘voelt’. En ze leren hoe je op je eigen niveau beter kunt delen en verdelen. Ze horen over de actie Schoenmaatjes, een project van Edukans, waar we als school ook aan mee doen dit jaar.
 
Ouders bedankt!!
We willen alle ouders die kinderen van en naar het zwembad gereden hebben heel hartelijk bedanken. Zonder jullie hulp kunnen we dit niet realiseren!
 
Gymnastiek groep 3-4 en 5-6
De komende 4 weken heeft groep 3-4 op dinsdagmiddag gym in plaats van op donderdag, omdat deze groep theaterles heeft (onderdeel van het cultuurmenu van Scala).
Groep 3-4 ruilt de gymles met groep 5-6. Daardoor heeft groep 5-6 de komende 4 weken op donderdagmiddag gym.
 
Facebook
We hebben als school een Facebook-pagina waar alleen ouders van de school ‘vriend’ van kunnen zijn. Dit is een besloten pagina, waar we onderling informatie, activiteiten, foto’s en filmpjes van de kinderen en de school delen.
Daarnaast starten we nu met een Facebook-bedrijfspagina van de school. Deze is meer gericht op de communicatie met nieuwe ouders, meer een vorm van pr. Veel mensen gebruiken Facebook en we kunnen op die manier een nieuwe groep aanstaande ouders direct bij onze school betrekken. Nieuws komt op deze Facebook-bedrijfspagina, maar ook op de website van de school. De website biedt daarnaast meer lange termijninformatie, zoals de Schoolgids, het Daltonhandboek, het Schoolplan, etc.
 
Klasbord
Voor de zomervakantie hebben we aangekondigd dat we onderzoeken of we Klasbord zouden gaan gebruiken. Klasbord is ook een manier om digitaal informatie met ouders te delen.
Op dit moment gebruiken we de Info, rechtstreekse mail naar de ouders van de groepen en Facebook . Daarbij is het direct mailen naar ouders vanuit ParnasSys (ons nieuwe leerling-administratiesysteem) nieuw. Dit bevalt tot nu toe goed.
We willen daarom het doorgaan op de nu ingeslagen weg en daarnaast niet ook Klasbord gaan gebruiken.
 
Kick-off project 3Dkanjers
Op vrijdagmiddag 20 november om 13.30 uur krijgt groep 7-8 een presentatie over de bouw en het gebruik van de 3D-printer. We willen u als ouders daarvoor ook van harte uitnodigen.
Bent u nieuwsgierig naar hoe een 3D-printer werkt, hoe wij ermee aan de slag gaan, kom dan 20 november om 13.30 uur een kijkje nemen.
De doos met alle onderdelen hebben we al in huis en we kunnen niet wachten om ermee aan de slag te gaan.
 
Splitsing groep 1-2
Deze week zijn we gestart met het werken in twee groepen kleuters. Voor de zomervakantie leek een splitsing in een groep 1 en een groep 2 de beste optie, gezien het lage aantal leerlingen in groep 1 en de verwachte instroom. De afgelopen maanden lijkt de verwachte instroom echter groter dan verwacht, waardoor groep 1 in de loop van het jaar onevenredig groot dreigde te worden. Door twee groepen 1-2 te maken kunnen we de leerlingen beter verdelen.
 
Woensdag=Fruitdag
In het verleden is afgesproken dat de kinderen op woensdag fruit meenemen voor de ochtendpauze. Dit is in de loop van de tijd een beetje verwaterd. We willen dat graag in ere herstellen, dus
Woensdag=Fruitdag!

Juniorreporters
Vorig jaar zijn wij gestart met de juniorreportergroep. Een aantal kinderen uit groep 7 & 8 is bezig geweest met het verzamelen van nieuws en heeft het vervolgens verwerkt tot  een artikel in de "Nieuwe Meppeler". Ter voorbereiding zijn ze zelfs op de redactie van Boom uitgevers geweest. Erg leuk vonden de kinderen ook het interview dat ze hadden met burgemeester Westmaas.

Ook dit jaar gaan we 1 keer per maand aan de slag om nieuws te vinden en te verwerken tot een mooi artikel voor de krant. We beginnen a.s. woensdag 4 november weer. Alle kinderen uit Meppel die in groep 7 & 8 zitten zijn welkom om  juniorrepporter te worden. Aanmelden kan via: Femkevanderhorst@koomeppel.nl.

Tentoonstelling Kunsthuis De Secretarie in Meppel
Omdat St. Nicolaas zijn intocht dit jaar in Meppel is, hebben we in Kunsthuis Secretarie een mooie overzichtstentoonstelling over hoe dit in Nederland gevierd werd en gevierd wordt. Een hele leuke en leerzame expositie voor kinderen. Ook hebben we een levensgrote Sinterklaas van Lego, kinderen moeten raden hoeveel blokjes er gebruikt zijn. Tevens is er een kleurwedstrijd waar een prijsje mee te winnen valt.
De expositie is van 7 november t/m 6 december bij Kunsthuis De Secretarie Hoogstraat, 22 in Meppel.
 
Discozwemmen Bad Hesselingen
In Bad Hesselingen Meppel wordt zaterdag 7 november weer een spetterende disco-avond voor de bovenbouw leerlingen georganiseerd. Dit evenement wordt door deze leeftijdsgroep altijd graag bezocht en is goed georganiseerd in een geweldig leuke sfeer.
Op www.badhesselingen.nl kan je een kortingsbon downloaden, dan betaal je €4,50.