Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 9 september 2015.
Donderdagavond 10 september Jaarvergadering ouderraad en algemene informatieavond
Afgelopen vrijdag heeft u de uitnodiging ontvangen voor de jaarvergadering van de ouderraad (start 19.30 uur) en de algemene informatieavond (start om 20.00 uur). Wellicht is dat aan uw aandacht ontsnapt.
Vriendelijk verzoek om u even aan te melden voor deze avond (dan weten we op hoeveel ouders we kunnen rekenen) via de mail: directie@kbsdeplataan.nl o.v.v. uw naam, de groep die u wilt bezoeken en het aantal personen.
 
Vrijdagmiddag kinderkleding- en speelgoedbeurs
Op vrijdagmiddag 11 september a.s. is het zo ver: u kunt komen shoppen voor kleding en speelgoed op onze kinderkleding- en speelgoedbeurs. U bent van harte welkom van 16.00-19.30 uur. 
 
Nieuwe leerlingenraad
Vandaag is de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. Lola, Aïcha, Bjarn, Jop, Gerdien en Jort hebben samen met juf Hélène gepraat over spelen op het schoolplein en over schaduw en bomen op het plein.

De leerlingenraad gaat een brief schrijven aan de eigenaresse van het stukje grond aan de overkant (omgeven door parkeerterreinen) met de vraag of de leerlingen het stukje grond zouden mogen gebruiken als schooltuin.
 
Rapporten inleveren
Mocht u het rapport van uw kind nog niet hebben ingeleverd, wilt u dat dan zo snel mogelijk doen, bij de leerkracht.
 
Teken- en schilderles van juf Anneke
Op vrijdag 18 september start juf Anneke met teken- en schilderles, van 15.15-16.15 uur. Ze heeft genoeg aanmeldingen om te beginnen. Elke vrijdag mogen twee andere kinderen uit groep 5-6 als gratis proefles meedoen (omdat Anneke in groep 5-6 geen proefles heeft kunnen geven). Mocht uw kind nog mee willen doen, aanmelden kan via info@annekesmitschilderlessen.nl.
 
Open dag gemeente Meppel en brandweer
Op zaterdag 12 september organiseren de gemeente Meppel en de brandweer Meppel een open dag. Tijdens deze dag vinden er veel activiteiten plaats in en rondom het stadhuis, op het parkeerterrein Stadhuis, op het terrein van Agrifirm en in en rondom de brandweerkazerne. De open dag is te bezoeken van 10 tot 16 uur. 
Deze dag staat ook bol van activiteiten voor kinderen. Een belangrijk onderdeel is de speurtocht voor kinderen. Doen ze mee aan de speurtocht, dan maken ze kans op 4 kaarten voor een voorstelling in schouwburg Ogterop of een speelgoedbon.
Maar we hebben nog veel meer: luchtkussens, kleurplaten, een rondrit in een gemeentevrachtwagen of brandweerauto, zelf een ambstketen (officiële ketting van de burgemeester) maken, een 3D Meppeler toren maken, een naambordje voor de voordeur maken, stoombootjesrace, spuitspelletjes en demonstraties bij de brandweer.
De brandweer heeft ook een spectaculair programma opgezet met andere hulpverlenende instanties. Denk aan verschillende demonstraties, het zelf blussen en spuitspelletjes en meevaren op een reddingsboot.
 
JUB-Festival van de scouting
Op zaterdag 12 september viert scouting Meppel het 75-jarig bestaan met het JUB-festival. De dag wordt gehouden op het scoutingterrein aan de Blankensteinweg 43 van 11.00-17.00 uur. Er is van alles te doen: klimmen en klauteren, koken op vuur, demonstraties, etc.
 
Mountainbike Jeugd-dag
Op zaterdag 26 september 2015 organiseert Mountainbikevereniging Havelte weer de jaarlijkse Rabobank Mountainbike Jeugddag. In de bijlage vindt u meer informatie.
 
Sportkalender van Meppel Actief
Meppel Actief heeft een Sportkalender gemaakt met daarin alle belangrijke sporttoernooien en evenementen. Deze Sportkalender vindt u in de bijlage.
 
"Techniek Tastbaar"
De bedrijven uit de TechNetkring Meppel/Steenwijk organiseren op 9 oktober 2015 een groot techniekevenement onder de naam "Techniek Tastbaar" voor leerlingen van 10 tot 16 jaar. Leerlingen kunnen via allerlei “doe”-activiteiten kennismaken met de mogelijkheden van techniek; er is dus van alles te beleven en te doen. Leerlingen kunnen met hun ouders het evenement van 14.00 tot 21.00 uur bezoeken. In de bijlage vindt u meer informatie.