Geachte ouders,

Hierbij de info van woensdag 11 maart 2015
Verkeerssituatie Vledderstraat
Vorige week hebben wij met onze verkeersouders gesproken over de verkeerssituatie in de Vledderstraat. Geconcludeerd werd dat het voorgenomen plan van de gemeente tot herinrichting van de Vledderstraat niet zal leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid voor de leerlingen en ouders van KBS de Plataan. Volgens de gemeente is er geen politiek draagvlak voor verdergaande maatregelen. Dus moeten we onze verontrusting maar laten blijken en kijken of de politiek gevoelig is voor onze argumenten.
Daarom vragen wij u om aanstaande maandag de informatiebijeenkomst die de gemeente belegt in de Plataan (in de huiskamer, gelijk  links van de ingang aan de Marktstraat) massaal te bezoeken en blijk te geven van uw bezorgdheid.
Met de verkeersouders is voorgenomen om de komende weken de fracties van de gemeenteraad te bezoeken en ook daar draagvlak te creëren voor onze wensen: een duidelijke markering van de schoolzone, drempels die daadwerkelijk het verkeer dwingen tot afremmen en een veilige oversteek van de leerlingen naar wachtende ouders aan de overkant (met hulp van verkeersbrigadiers). De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Uw kind krijgt morgen ook een enquête mee naar huis. Wij vragen u vriendelijk om deze ingevuld mee terug te geven. De enquête heeft een tweeledig doel:
 
  1. inventarisatie van de behoefte aan ondersteuning bij de verkeerseducatie van uw kinderen
  2. inventarisatie van de bereidwilligheid en mogelijkheid tot participatie in de verkeersbrigade.
Ook de kinderen van de bovenbouw krijgen vandag een enquête op school over o.a. onveilige situaties in de school-thuisroute.
 
Fiets veilig
Aanstaande dinsdag heeft groep 7/8 de uitgestelde workshop “Fiets veilig” van verkeersschool Nijland. Wij hopen dat de kinderen deze keer wel de gelegenheid krijgen om een kijkje te nemen in de rij-simulator.
 
Vrije inloop
Nu wij bemerken dat de kinderen zich veilig gedragen op de trap willen we de school weer meer openstellen voor de ouders en tevens de drukte in de hal terugdringen. Daarom starten we aanstaande maandag met de “vrije inloop”.
Dat wil zeggen dat we de kinderen toestaan om naar binnen (en boven) te gaan vanaf 08.15 uur. De ouders die hun kind brengen kunnen ook de afscheidsplek kiezen: bij het hek, bij de deur, op het leerplein of in de klas. De kinderen die naar binnen gaan, blijven ook binnen. Kinderen die nog buiten willen spelen, blijven op het plein onder toezicht van een teamlid.
Om 8.25 uur/ 12.55 uur wordt er gebeld en moeten de kinderen, die nog buiten spelen naar binnen. Ze hoeven niet eerst in een rij buiten te staan, maar gaan wel in een rij naar binnen en boven.
Wij hopen daarmee ook de ouders meer de gelegenheid te geven in de klas te kijken.
 
Wijziging themaviering groep 5/6
Door wijziging in de data voor de workshops van het cultuurmenu is er ook geschoven met de datum van de themaviering van groep 5/6. Op de kalender stond hij op 19 maart, terwijl de leerkrachten 9 april als datum hadden.
Beide data zijn nu niet meer realiseerbaar en daarom hebben we de viering verplaatst naar donderdag 16 april.
Onze excuses voor deze late berichtgeving.
 
Vertrek
Jesse Boer uit groep 5/6 heeft onze school verlaten. Hij gaat zijn schoolloopbaan vervolgen op het Kompas. De redenen voor zijn vertrek zijn gelegen in de samenstelling en grootte van groep 5/6. Zijn sociale contacten daarin zijn beperkt, terwijl hij daaraan wel veel behoefte heeft. Hoewel zowel de ouders als wij het afscheid betreuren, begrijpen wij de gevoelens van Jesse wel en vinden dat we daarnaar moeten luisteren.

Nationale Daltondag(herhaling)
Volgende week woensdag 18 maart is het Nationale Daltondag. U bent op die dag als ouders welkom in de groep van uw kinderen. Van 08.30 tot 10.00 uur kunt u zich daar oriënteren op de Daltonwerkwijze van onze school.
Na afloop staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. Omdat de leerkrachten graag willen weten hoeveel personen er in het lokaal een plekje moeten krijgen, vragen wij u vriendelijke om u wel even aan te melden. U kunt dat doen via de mail: directie@kbsdeplataan.nl of mondeling doorgeven aan de leerkracht. Vermeld ook even met hoeveel personen u komt
 
Cultuurmenu
Groep 7/8 heeft aanstaande maandag een muziekvoorstelling in schouwburg Ogterop in het kader van het cultuurmenu. Chuck & Charlene is een voorstelling vol zang, dans en heel veel muziek.
Naar aanleiding van deze voorstelling krijgen de kinderen op 9 april een workshop, waarbij ze een eigen animatie maken.
 
Gevraagd
De leerkrachten van groep 5/6 hebben veel wc-rolletjes en deksels van schoenendozen nodig. Wie helpt ze verzamelen?
 
Chaos toernooi Meppel Actief
Op woensdag 25 maart 2015 organiseert sportteam Meppel Actief de eerste WoMi (woensdagmiddag activiteit)van 2015 in de Topsporthal Ezinge voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool. Tijdens de WoMi wordt er een groot chaos doelenspel toernooi gespeeld. Wil jij meedoen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar soostra.cf.meppel@sportdrenthe.nl. Vermeld in je e-mail je naam, school en de groep waar je in zit. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 maart 2015, 12.00 uur (DEADLINE)!  Deelname aan het chaos doelenspel toernooi is GRATIS!
Zie ook de bijlage.
 
De kleine tuinman
In de bijlage vindt u informatie over activiteiten in de komende periode  in de ontdektuin "De kleine tuinman" voor ouders en peuters.
 
Disco
Vrijdag 20 maart is het is weer disco bij Buurtvereniging de Hesselingen. De disco is bestemd voor de kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 van de basisschool. We beginnen om 19.30 uur en het duurt tot 22.00 uur. Dit is alweer de laatste disco voor de zomerstop van Buurtvereniging de Hesselingen, dus neem je vrienden, vriendinnen en klasgenoten mee! Voor kinderen van de buurtvereniging is de toegang gratis, niet-leden betalen € 0,50.
Waar: Wijkcentrum Koedijkslanden; zij-ingang: G. Doustraat 96
 
Schoolvoetbal
Op woensdagmiddag 15 april wordt weet het schoolvoetbaltoernooi gehouden voor teams uit groepen 5/6 en 7/8. De jongens en gemengde team uit groep 7/8 spelen 11 tegen 11. De meisjes uit groep 7/8 en de teams uit groep 5/6 spelen 7 tegen 7..
Voor de reglementen verwijzen we naar de bijlage. Achter de volgende link vind je het inschrijfformulier. Dat dient te worden terug gestuurd voor 30 maart aanstaande naar lammertmeester@gmail.com..