Geachte ouders,

Hierbij de info van woensdag 4 maart 2015
Controle hoofdluis
In de voorjaarsvakantie hebben meerdere kinderen hoofdluis gekregen. Bij de controle van afgelopen maandag werden er in drie groepen gevallen van hoofdluis en neten geconstateerd. Daarom vindt er over drie weken, op maandag 23 maart, in groep 1 t/m 6 weer een controle plaats. Wij verzoeken u dringend om uw kinderen regelmatig te blijven controleren.
 
Vertrek
Brian Petersen heeft onze school verlaten om zijn schoolloopbaan te vervolgen op het Kompas. Wij betreuren zijn vertrek, maar wensen hem daar veel succes.
 
Verkeersouders
Hierbij herinneren we de verkeersouders aan onze bijeenkomst van morgenavond 5 maart in de school. We beginnen om 20.00 uur. Naast de verkeerssituatie rondom de school gaan we de activiteiten in het kader van het Drents Verkeersveiligheidslabel bespreken.
 
Cultuurmenu
Aanstaande vrijdagmorgen gaat groep 7/8 starten met een lessenserie beeldend in het kader van het cultuurmenu.
De vier lessen op achtereenvolgende vrijdagen staan in het teken van de Gouden Eeuw.
 
Dag van de techniek
Op vrijdagmiddag aanstaande is er voor de leerlingen van groep 7 de jaarlijkse Techniekdag op het Beroepencollege Stad en Esch. De kinderen van groep 7 worden gevraagd met de fiets naar school te komen. Meester Peter gaat als begeleider mee. We moeten er om 13.00 uur zijn, dus we vertrekken van school om  precies 12.50 uur. Het einde is voorzien om 15.00 uur, zodat we 15.15 uur weer bij school zijn.In de bijlage vind u de brief van Stad en Esch.
 
Missie en visie
Vanavond gaat het team van K.B.S. De Plataan samen met het team van KOO Meppel bezig met het ontwikkelen van een gezamenlijke missie en visie. De resultaten van deze avond worden gebruikt als input voor het nieuwe schoolplan 2016-2020.
 
Bezoek boerderij
De kinderen van groep 7/8 willen volgende week woensdagmorgen een bezoek aan een boerderij in Vilsteren brengen. Ze hebben nog twee auto’s nodig om dit uitstapje mogelijk te maken. Wie wil hen daarbij helpen? Aanmelden graag bij juffrouw Karina. Het vertrek is gelijk om half negen.
 
Algemene ouderavond
Hierbij herinneren wij u nog even aan de algemene ouderavond van volgende week woensdag. Deze ledenvergadering is nodig in verband met de statutenwijziging van onze oudervereniging. We beginnen om 19.30 uur en de statutenwijziging is het enige agendapunt.
 
Gevraagd
Juffrouw Richëlle en juffrouw Karina vragen of er een ouder is die ’s morgens met kinderen uit groep 7 wil tempo-lezen. Het liefst gelijk om 08.30 uur en dan gedurende een half uurtje. U kunt zelf aangeven op welke ochtend(en) u eventueel beschikbaar bent.
Tevens vragen ze of u plastic doppen (van sap-/yoghurt- , melkpakken, e.d.) voor hen wilt verzamelen in verband met een handvaardigheidsopdracht.
 
Nationale Daltondag
Op woensdag 18 maart is het Nationale Daltondag. U bent op die dag als ouders welkom in de groep van uw kinderen. Van 08.30 tot 10.00 uur kunt u zich daar oriënteren op de Daltonwerkwijze van onze school.
Na afloop staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. Omdat de leerkrachten graag willen weten hoeveel personen er in het lokaal een plekje moeten krijgen, vragen wij u vriendelijke om u wel even aan te melden. U kunt dat doen via de mail: directie@kbsdeplataan.nl of mondeling doorgeven aan de leerkracht. Vermeld ook even met hoeveel personen u komt.
 
Gevraagd(2)
De kinderen van groep 1/2 hebben in april een workshop, waarbij ze het gaan hebben over familie en dan maken de kinderen een collage kunstwerk van een fantasieboom, waar later familiefoto’s aan toegevoegd worden.
Daarom nu alvast de vraag om een foto van elk familielid (leerling zelf, ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s van beide kanten). Dit mogen zwart-wit of kleuren prints/kopieën zijn, liefst portretfoto’s van ongeveer pasfotoformaat.
Het liefst uitgeknipt, want in de praktijk blijkt het erg veel tijd te kosten om dit de kinderen te laten doen.
 
Sonkey openingsweekend
Sonkei is dé budo-activiteit in Meppel. Judo, Jiu-jitsu en Karate. Sonkei is er voor iedereen: jongens en meisjes, mannen en vrouwen, van jong tot oud!  
Onze club heeft een nieuwe sportaccommodatie in Meppel gebouwd. Op sportpark Koedijkslanden 1a. Tussen de ijsbaan en de honkbal. Wij willen u graag uitnodigingen voor ons openingsweekend.
Ons openingsweekend is van vrijdagmiddag 6 maart aanstaande tot en met zondagmiddag 8 maart. We hebben een vol programma met leuke mensen, activiteiten en sportieve inspiratie. 
In de bijlage tonen we u het hele programma