Geachte ouders,

Hierbij de info van woensdag 28 januari
Nieuwe leerling
Groep 1 heeft  er deze week weer een nieuwe leerling bij: Job Westerink. Zijn gegevens staan reeds in de informatiekalender. We heten hem van harte welkom en wensen hem een fijne tijd bij ons op school.
 
Trefwoord ouderbrief
Afgelopen maandag zijn we begonnen we met het nieuwe thema van onze catechesemethode Trefwoord
“Dat heb je verdiend”. In de bijlage vindt u een ouderbrief met informatie over de verhalen en thema’s die we de komende vier weken met de kinderen gaan behandelen.
 
Verkeerssimulator
Aanstaande vrijdag krijgen de leerlingen van groep 7/8 verkeersles van rijschool Nijland. Ze mogen dan ook plaats nemen in een rij-simulator om te ervaren hoe chauffeurs hen zien.
 
Gezocht
Kindcentrum de Plataan is op zoek naar nieuwe oudercommissieleden. Lijkt het u leuk om  met collega-ouders te praten en mee te beslissen over het beleid van ons kindcentrum? Vindt u het belangrijk om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de organisatie over diverse (beleids)onderwerpen? Heeft u goede ideeën die bij kunnen dragen aan de invulling van de jaarlijkse ouderavond en steekt u graag de handen uit de mouwen bij activiteiten zoals het Sinterklaasfeest? Neem dan contact op met Cindy. cindynaber@koomeppel.nl  tel. 0522-475608
 
Schoolfondsbijdrage
Hierbij nog even een herinnering voor die ouders die de schoolfondsbijdrage van dit schooljaar nog niet betaald hebben. De schoolfondsbijdrage is vastgesteld op € 50,00 per leerling. (voor kinderen die vanaf januari instromen €35,00) U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de Ouderraad. IBANnummer is: NL37SNSB0915013878 t.n.v. Ouderraad Mgr.Niermanschool (nog even de oude naam gebruiken) onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Bij voorbaat dank.
 
Open dag voortgezet onderwijs
Aanstaande vrijdag en zaterdag zijn de open dagen van het voortgezet onderwijs. De leerlingen van groep 8 zijn vrijdagmiddag vrij om een bezoek te brengen aan een of meerdere scholen. U krijgt morgen het door u ingevulde formulier retour, zodat u weet hoe laat u bij welke school moet zijn.
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari heeft de Maritieme Academie In Harlingen open dagen. In de bijlage vindt u meer informatie.
 
Voorlezen voor peuters en kleuters
Iedere eerste zaterdag van de maand. Aanvang 11.15 uur tot 12.00 uur. Deelname gratis. Toegang ook voor niet leden. De eerstvolgende keer is zaterdag 7 februari: “ Ted van Lieshout; Boer Boris gaat naar zee” (n.a.v. de Nationale Voorleesdagen). Bibliotheek Meppel, Marktstraat 27, 7941 KP Meppel,  tel. 0522-241686.
www.bibliotheekmeppel.nl
 
Basisschoolkampioenschappen schaken
De basisschoolkampioenschappen schaken zullen dit schooljaar gehouden worden op woensdagmiddag 4 en 11 februari 2015 in gemeenschapscentrum de Poele hier in Meppel. Kinderen die geïnteresseerd zijn, vinden meer informatie in de bijlage.
 
Badmintontoernooi Meppel Actief 2015
In de voorjaarsvakantie 2015 organiseert sportteam Meppel Actief in samenwerking met badmintonvereniging de Meppeler Meppers het Badmintontoernooi Meppel Actief 2015. Dit vindt plaats op donderdag 26 februari2015 in sporthal Koedijkslanden.
Het badmintontoernooi is gericht op kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente Meppel. Het toernooi wordt opgedeeld in categorieën. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt bepaald in welke categorieën er wordt gespeeld. Het is van 08.30 tot 12.30 uur. Deelnemers moeten zich individueel aanmelden, maar er kunnen zowel enkel- als dubbelwedstrijden worden gespeeld. Aanmelden kan tot uiterlijk 12 februari 2015 tot 12.00 uur door het inschrijfformulier (zie bijlage) in te vullen en te mailen naar: soostra.cf.meppel@sportdrenthe.nlLET OP : inschrijvingen MOETEN worden bevestigd per e-mail. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wees er snel bij! Deelname aan het toernooi is GRATIS!
Bij deelname aan het badmintontoernooi Meppel Actief 2015 mag iedere deelnemer gebruik maken van zijn/haar eigen badmintonracket, maar er zijn ook rackets die gebruikt kunnen worden.
 
Nieuwsbrief
In de bijlage kunt u de nieuwsbrief sportteam Meppel Actief versie januari 2015 vinden.