Geachte ouders,

Hierbij de info van woensdag 7 januari
Beste wensen
Van vele ouders en kinderen ontvingen wij kaartjes met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Heel erg bedankt daarvoor. Ook namens alle collega’s u allen een heel voorspoedig 2015 toegewenst.
 
Afscheid van de Mgr. Niermanschool…..sorry van K.B.S. De Plataan!
Het was woensdag 17 december 2014 voor mij een bijzondere, hartverwarmende, leuke dag.
De kinderen en de collega’s zijn van tevoren druk bezig geweest om er een feestelijk afscheid van te maken.
Een dag vol verrassingen: leuke liedjes/dansjes,  toneelstukjes, een toepasselijk alfabet, mooie knutselwerkjes, een (moeilijke!) quiz, en een geweldig slotlied.
Echt een verwen-dag met lieve woorden, kaartjes, bloemen en prachtige cadeaus .
Dat was soms wel even slikken. Gelukkig heb ik ook de foto’s nog, kan ik heerlijk nog eens terug kijken en denken aan het feest.
Na 35 jaar heb ik dus in 2015 deze  school verlaten als leerkracht. Best wel een hele tijd! Ik kijk er met een goed gevoel op terug. Ik ga zeker de leuke dingen missen. De levendigheid van de school, de collega’s, de ouders, de kinderen met hun snotneuzen, hun lachende gezichten, hun originele uitspraken en hun enthousiasme! 
Ik wil alle ouders hierbij bedanken voor het  vertrouwen en natuurlijk ook voor de bijdragen aan de cadeaus.
Ik wens jullie allen een goede start van het nieuwe jaar en de beste wensen voor de toekomst.
We komen elkaar vast nog wel eens tegen.
Lieve groeten van (juf) Ada Owel, ook namens mijn man en (klein)kinderen.
 
Hoofdluiscontrole
De controle van afgelopen maandag heeft een aantal gevallen van neten of luizen in groep 3/4  opgeleverd. De ouders zijn op de hoogte gebracht. Deze groep wordt over drie weken op maandag 19 januari opnieuw gecontroleerd.
 
Nieuwe leerling
In groep 1 hebben we vorige maand Anna- Lieve Zuiderveld mogen verwelkomen. Haar gegevens staan reeds in de informatiekalender. We wensen haar een fijne tijd bij ons op school.
 
Theatervoorstelling
Groep 1/2 gaat morgenmiddag naar de cultuurfabriek. Zij zijn uitgenodigd door Elly Bakker voor een try-out van theater Valentijn.
 
Overblijven
Bij de Plataan kunnen kinderen tussen de middag overblijven en hun van huis meegebrachte broodje opeten om vervolgens nog even heerlijk te spelen. U kunt dit op verschillende manieren afspreken: iedere week op vaste dagen, via een strippenkaart of via losse afname. Bij de ingang van het kinderdagverblijf kunt u een tariefblad en inschrijfformulier vinden dat u ingevuld in de bus die eronder hangt, kunt inleveren. Voor meer informatie kunt u mailen naar planning@koomeppel.nl

Wie?
Juffrouw Ardi heeft een roze meisjesshirt aan iemand meegegeven, maar het blijkt van Pien te zijn. Wie heeft er thuis een (Friends van V&D) shirt in de gymtas van haar dochter gevonden?
 
Trefwoord ouderbrief
Afgelopen maandag zijn we begonnen we met het nieuwe thema van onze catechesemethode Trefwoord
“Rituelen”. In de bijlage vindt u een ouderbrief met interessante informatie over de verhalen en thema’s die we de komende vier weken met de kinderen gaan behandelen.
 
 
Info AIC Steenwijkerland
Wij starten het nieuwe jaar met een filmochtend op 16 januari en een themabijeenkomst op 27 januari.
Op vrijdagochtend 16 januari wordt de NVA voorlichtingsfilm: 'Een verrassend begin', autisme bij jonge kinderen vertoond. In de bijlage de flyer met informatie over de tijden, aanmelden etc. Aanmelden voor deze filmochtend is zeer gewenst. Er is voor maximaal 8 personen plaats per filmvertoning.
Op dinsdagavond 27 januari 2015 organiseert het AIC Steenwijkerland een informatiebijeenkomst over AD(H)D.
Spreker op deze avond is Mike van As van Educare, praktijk voor psychologie.
In de bijlage de flyer met informatie over de tijd, locatie, kosten etc.