Geachte ouders,

Hierbij de info van woensdag 26 november.
Glazen potjes / melkpakken
De leerkrachten van groep 3/4  hebben een heleboel glazen potjes nodig. Wilt u ze meegeven aan uw kind, als u er een of meerdere thuis heeft. De leerkrachten van groep 1/2 vragen om melkpakken om een Pietenboot van te maken.
 
Leerlingenraad
Aanstaande vrijdagmorgen vergadert meester Peter weer met de leerlingenraad. Zaken die je besproken wilt hebben moet je doorgeven aan je vertegenwoordiger.
 
Adventsvieringen
In de aanloop naar Kerstmis houden we vier adventsvieringen, waarbij we steeds een kaarsje extra laten branden. Vrijdag 28 november is de eerste bijeenkomst.
 
Opening
Omdat het waarschijnlijk nog wel lang kan duren voordat alle partijen in de Plataan zo ver zijn dat ze een algehele heropening van de Plataan willen organiseren, hebben de KOO Meppel en de Mgr.Niermanschool besloten niet langer te wachten. We krijgen te vaak de vraag, wanneer er een open huis is om te komen kijken.
Daarom openen wij ons gedeelte officieel op woensdag 10 december a.s.. Wij doen dat ’s morgens direct om 08.30 uur met de kinderen. Vermakelaar Vincent van Leth zal samen met de kinderen onze nieuwe naam en ons nieuwe logo onthullen, waarna de deur officieel geopend kan worden. Die ochtend krijgen de kinderen  een cultureel programma voorgeschoteld.
’s Middags houden we een open huis van 14.00 – 17.00 uur, waarbij iedereen welkom is. We sturen uitnodigingen naar onze relaties en de buurtbewoners.
 
10-minuten gesprek
We herinneren de betreffende ouders nog even aan het 10-minutengesprek morgenavond.

Sinterklaas
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij volgende week vrijdag een bezoek komt brengen aan onze school. We zullen hem met gezang verwelkomen in de theaterzaal, waarbij we ook de ouders van harte uitnodigen.
Daarna is het programma (zonder ouders) voor Sinterklaas als volgt:
09.00-10.00 uur bij groep 1/2 in de theaterzaal
10.00-11.00 uur bij groep 3/4 in de theaterzaal
11.00-11.45 uur bij groep 5/6 en 7/8 in het lokaal.De tijden zijn bij benadering.

Wij vragen de kinderen uit groep 5, 6,7 en 8 om de gemaakte surprise donderdagmorgen  4 december mee naar school te nemen en op het leerplein te plaatsen. Van de zieke kinderen vragen we aan de ouders of ze dit willen doen. Denk nog even aan de naam: die mag niet leesbaar op de surprise staan: het blijft zo voor de kinderen een verrassing welke surprise ze krijgen. De kinderen krijgen onder schooltijd gelegenheid om de surprises te bewonderen. U bent als ouder welkom voor, tussen en na schooltijd.
De kinderen hoeven die vrijdag geen eten en drinken voor de pauze mee te nemen. Ze krijgen iets aangeboden.
 
Afscheid juffrouw Ada
Wilt u uw kind een klein geldbedrag meegeven voor het afscheidscadeau van juffrouw Ada. Namens alle kinderen wordt dat haar aangeboden op 17 december ’s morgens tijdens de afscheidsviering.
 
Meppel Actief
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van sportteam Meppel Actief van de maand november en een flyer van het Nederlands kampioenschap skiën en snowboarden voor schoolteams. Een inschrijfformulier is te verkrijgen bij meester Peter.
 
Kerstconcert
Op woensdag 14 december is er een kerstconcert van popsongs, afgewisseld door Christmas Carols. Prachtige muziek om naar te luisteren. In de bijlage vindt u meer informatie.