Geachte ouders,

Hierbij de info van woensdag 12 november.
Op tijd
Hierbij wijzen wij u op het feit dat we ’s morgens om 8.25 uur op het schoolplein bellen. De kinderen gaan dan in de rij staan en elke groep gaat onder begeleiding naar  boven. Om half negen wordt er weer gebeld, zodat we de lessen dan ook daadwerkelijk kunnen beginnen. We merken de laatste tijd dat er steeds meer kinderen nog aankomen, terwijl de groep al naar binnen is. Vandaar de oproep om tijdig op het schoolplein aanwezig te zijn.
 
Lootjes trekken
Aanstaande vrijdag gaan we lootjes trekken in groep 5/6 en 7/8. Zorgt u er voor dat uw kind een verlanglijstje heeft. (zie ook de info van vorige week).
 
Van de werkgroep Sinterklaas
We willen de school weer in Sinterklaassfeer brengen. Dit is a.s. maandag 17 november van 08.30-11.00 uur gepland.
De volgende ouders hebben zich hiervoor via de ouderhulplijst opgegeven:
 
Marjan Gol, Marjolein de Lange, Rozemarijn Nijstad, Patricia Klein Nagelvoort, Robin Boender, Christel Beekman, Cindy Pater, Anja Dijk, Maartje van Kaam, Monique Postma, Esmeralda Eefting
Maar ook ouders die zich niet opgegeven hebben, zijn van harte welkom om te helpen.
 
10-minuten gesprekken
Vandaag krijgen de kinderen een briefje mee met een uitnodiging voor de 10-minuten gesprekken van 25 en 27 november. Aan de hand van Viseon, ons leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling en de resultaten van de eerste maanden willen wij u informeren en heeft u de gelegenheid vragen te stellen. Graag zien we het ingevulde briefje uiterlijk volgende week donderdagmorgen retour, zodat we dan tussen de middag het rooster kunnen maken.
 
Komst juffrouw Richëlle
Hierbij herinneren wij u nog even aan het verzoek van vorige week om uw kind een klein geldbedrag mee te geven, zodat we namens de hele groep iets leuks kunnen kopen voor Jolie. Volgende week vrijdag komt ze langs.
 
Synergie
In de aanloop naar de Plataan werd er vaak in de gebruikersgroep gesproken over synergie. De verschillende partijen moesten iets voorelkaar kunnen betekenen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Ook toen heb ik steeds gezegd, dat zoiets wel ontstaat als we er eenmaal zitten. En deze week zagen we daar weer een mooi voorbeeld van: de kleuters en de kinderen van de kinderopvang, die de ouderen van Welzijn Mensenwerk en speelotheek de Boemerang verblijden met een prachtige lampionnenoptocht en hun gezang. Die beloond worden met een mooie ballon en een traktatie.
Als tegenprestatie komen de ouderen van Welzijn Mensenwerk morgenmiddag helpen in de kleutergroep bij de gezelschapsspelletjes die de kinderen doen.
 
Trefbaltoernooi
In de kerstvakantie 2014 organiseert sportteam Meppel Actief de vierde editie van het Trefbaltoernooi Meppel Actief 2014! Dit vindt plaats op maandag 22 december 2014 in sporthal Koedijkslanden.
Het trefbaltoernooi is gericht op kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente Meppel. Het toernooi wordt opgedeeld in twee categorieën, namelijk gemengde teams (jongens/meisjes) groep 5-6 en gemengde teams (jongens/meisjes) groep 7-8. Aan de hand van het aantal opgaven (per categorie) zullen de wedstrijdschema’s worden samengesteld. Sporthal Koedijkslanden staat op maandag 22 december van  9.00 tot 15.00 uur tot onze beschikking. Ieder team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 spelers(sters). Binnen elk team moeten minimaal 2 meisjes aanwezig zijn. Teams kunnen zich opgeven tot dinsdag 2 december tot 12.00 uur. Aanmelden kan door het inschrijfformulier (zie bijlage) in te vullen en te mailen naar: ggriffioen.cf.meppel@sportdrenthe.nl.
De winnaar en de nummer 2 van iedere categorie plaatst zich automatisch voor de provinciale finale op dinsdag 23 december 2014 in Emmen. Teams dienen bij opgave ook aan te geven of zij beschikbaar zijn op deze provinciale finale.