Geachte ouders,

Hierbij de info van woensdag 5 november.
De afgelopen dagen is de beplanting op en rondom het schoolplein aangebracht. Zo komen we steeds dichter bij het moment waarop we kunnen zeggen: "het is klaar".
Vanavond komt de verkeerskundige van de gemeente Meppel om met de verkeersouders te praten over de verkeerssituatie bij de school. Wij hopen dat daar ook concrete maatregelen uit voortvloeien die bijdragen aan een veilige school.

Themaviering
Aanstaande maandag 10 november heeft groep 1/2  het voorrecht om de eerste themaviering in de Plataan te presenteren. We beginnen om 11.00 uur in de theaterzaal. De ouders van groep 1/2 zijn daarbij van harte welkom. Er mogen maximaal 130 personen in de theaterzaal, dus moeten we het aantal belangstellenden per kind beperken tot 2 personen. Dit mogen ouders of grootouders zijn.
U kunt de ingang van school nemen en dan via de tussendeur, of de ingang van de Plataan en dan via de foyer.
 
Voor deze themaviering en ook voor de lampionnenoptocht op dinsdag hebben de kinderen een lampionnenstokje nodig. Hierbij een vriendelijk verzoek aan de ouders om dat aan hun kind mee te geven.
 
Lootjes trekken voor Sinterklaas
Sinterklaas heeft ons weer gevraagd hem te helpen bij het maken van surprises. Daarom gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 volgende week vrijdag lootjes trekken. Hoe gaat dat in zijn werk?
Uw kind maakt (liefst al thuis) een verlanglijstje met cadeautjes van € 5,00 (of minder). Deze verlanglijstjes met de naam erop gaan in een doos en om de beurt trekt een kind een lijstje. Dat lijstje neemt uw kind mee naar huis. Ook krijgt het € 5,00 mee. (vanuit het schoolfonds).
Wij vragen de kinderen om de surprise al op dondermorgen 4 december mee naar school te nemen. Ouders en andere kinderen willen de surprises namelijk graag bewonderen. Daarom worden ze tentoongesteld op het leerplein, zodat de kinderen van de onderbouw er ’s morgens met de leerkracht naar kunnen kijken en de ouders na schooltijd. We willen de surprises wel anoniem laten. Dus de naam van diegene waarvoor de surprise bestemd is, moet even afgeplakt zijn. Op vrijdagmorgen 5 december kunnen in de groep de namen zichtbaar gemaakt worden.
Uw kind heeft dus tot 4 dec. de tijd om een cadeautje te kopen, er een leuke passende surprise van te maken en een gedichtje te verzinnen. Wilt u er als ouder op toezien dat uw kinderen het volledige bedrag besteden. Groep 1 t/m 4 krijgt een cadeautje dat door Sinterklaas is uitgezocht.
 
Komst juffrouw Richëlle
We hebben met juffrouw Richëlle afgesproken dat zij vrijdag 21 november met Jolie op school komt.  Ze gaat dan alle groepen bij langs, zodat alle kinderen Jolie kunnen bewonderen. Natuurlijk wil ook elke groep haar een cadeautje geven en daarom vragen wij u vriendelijk om uw kind de komende week een klein geldbedrag mee te geven, zodat we namens de hele groep iets leuks kunnen kopen.
 
Schoolfondsbijdrage
Tijdens de jaarvergadering van onze oudervereniging is de schoolfondsbijdrage vastgesteld op € 50,00 per leerling. De begroting liet zien dat een verhoging niet noodzakelijk was. U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage te storten op rek.nr. NL37 SNSB 0915 0138 78 t.n.v. Ouderraad Mgr.Niermanschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren).
 
Huisdierenkeuring
Op zaterdagmorgen 29 november van 10.00-12.00 uur is er voor de kinderen van groep 7/8 de gelegenheid om hun huisdier te laten keuren op het AOC-Terra aan de Werkhorst 58 te Meppel. Er wordt gelet op verzorging, conditie, gezondheid en omgang met het dier. Het gaat om konijnen, katten, honden, vogels, knaagdieren en pony/paard. Opgave bij je leerkracht voor woensdag 26 november.
 
Disco zwemmen
Aanstaande zaterdag 8 november organiseert Bad Hesselingen een spetterende disco! In de bijlage vindt u weer een kortingsbon.
 
 
Poppenkastvoorstelling
Volgende week zaterdag is er weer een poppenkastvoorstelling in de bibliotheek. Het is deze keer een Sinterklaasvoorstelling: Het raadsel van de verdwenen Pieten. In de bijlage leest u er meer over.
 
Oproepje
Voor zondag 9 november zoeken Scala en de bibliotheek 4 vaders / opa’s die een kwartiertje willen voorlezen.
De vaders die we hadden, hebben helaas allemaal weer afgezegd. Vandaar dit oproepje.
Welke vader/opa zou willen lezen tussen 13.00 en 14.00 uur a.s. zondag?  Aanmelden kan bij de vestigingsleider Jantiene Bult: j.bult@bibliotheekmeppel.nl. Zie hier de aankondiging.
 
Basketbaltoernooi
Op vrijdag 2 januari organiseert Red Giants Meppel weer  hét scholenbasketbaltoernooi. Er zal gespeeld worden in verschillende leeftijdscategorieën afhankelijk van het aantal inschrijvingen per leeftijdscategorie. De teams mogen bestaan uit meisjes, jongens als uit jongens én meisjes. Met name de laatste optie, een gemengd team, is misschien wel zo leuk. Er wordt gespeeld in sporthal Ezinge.
Het toernooi zal beginnen om 9.00 uur en zal, afhankelijk van het aantal deelnemende teams, rond 16.30 uur afgelopen zijn.  Afhankelijk van de leeftijd zal er ’s ochtends of ’s middags gespeeld worden. Voor deelnameformulieren moet je bij meester Peter zijn. Aanmeldingen moeten voor 5 december binnen zijn. Hier vind je de uitnodiging.
 
Kinderdans
 
 
   
Voor kinderen die van dansen houden is er op de woensdagmiddag Kinderdans. Tijdens deze lessen raken kinderen van 4 t/m 6 jaar vertrouwd met diverse danselementen. Het doel is vooral het stimuleren van het plezier in bewegen op muziek. De cursus is een algemene voorbereiding voor alle dansstijlen. Er zijn nog plaatsjes vrij! Kijk op www.ontdekscala.nl voor het rooster en kom vrijblijvend een keertje kijken en/of meedansen! De kinderen van groep 1/2 en 3/4 krijgen morgen ook flyers meenmet informatie.
 
 Open huis
Speelotheek “De Boemerang, ook in de Plataan, houdt van 10 tot en met 14 november Open Huis. In de bijlage vindt u de tijden waarop ze die week geopend zijn.