Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 4 van het schooljaar 2019 - 2020
   
Alle kinderen wereldkampioen
Vorige week ontvingen we het officiële certificaat waarop staat dat het wereldrecord is goedgekeurd. Met de leerlingenraad gaan we een mooi plekje zoeken om het op te hangen.

Leerlingenraad
De leerlingenraad denkt mee over tal van belangrijke zaken in onze school. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan de meesters en juffen. Voordat de leerlingenraad bij elkaar komt is er in de klas eerst een klassenvergadering. Hierin wordt besproken welke onderwerpen de klassenvertegenwoordigers meenemen naar de leerlingenraad. De leerlingenraad komt om de 6 weken bij elkaar om te vergaderen samen met meester Willem
In de raad zijn dit schooljaar vertegenwoordigd:
groep 3/4= Bo en Senn
Groep 5/6 = Zoë en Nina
Groep 7/8 = Jorn, Elisabeth en Sofie

Nieuws vanuit de MR
Nieuw lid MR:
Voor de zomer was bekend dat Marjolijn Vinkesteijn, lid van de oudergeleding, uit de MR ging wegens een verhuizing en daardoor hebben wij een oproep geplaatst voor een nieuw lid. Hierop zijn twee reacties gekomen en n.a.v. korte gesprekken met beide kandidaten heeft één ouder bedankt en gekozen om op een andere manier betrokken te zijn bij de school. Uiteraard wel bedankt voor deze aanmelding!
Dit betekent dat we geen verkiezingen hoeven uit te schrijven en we Benjamin Koster, de vader van Zilpa en Milan,  welkom heten in de medezeggenschapsraad van onze school. Hieronder zal hij zich kort even voorstellen.

Beste mede-ouders,

Mijn naam is Benjamin Koster, vader van Zilpa (groep 4) en Milan (groep 1b). Als nieuw lid van de MR wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan het meedenken over  ontwikkelingen op school. In het dagelijks leven sta ik voor de klas in het voortgezet onderwijs. Van jullie, mede-ouders, hoor ik graag welke dingen beter kunnen of op een andere manier aandacht nodig hebben. Spreek me vooral aan.

Hartelijke groet, Benjamin

De MR vergadert 17 oktober voor de eerste keer in dit schooljaar. Naast verder kennismaken en een vooruitblik op het jaar, zal ook het schoolplan dat de komende periode gemaakt wordt, onderwerp van gesprek zijn. 
Mochten er nog zaken zijn die ook gedeeld moeten worden of waarover nog vragen zijn, kunt u altijd één van de MR-leden aanspreken of mailen naar mr.plataan@catent.nl
In de MR zit nu, naast Benjamin, vanuit de oudergeleding Daan de Bruijn (voorzitter). Het personeel wordt vertegenwoordigd door juf Irma en juf Ilse.

Oudervereniging
De oudervereniging nodigt u van harte uit op de jaarvergadering van maandag 30 september. De vergadering start om 20 uur in het lokaal van groep 7/8. Graag tot dan!

Inspectiebezoek
Dit schooljaar ontvangen we een inspectiebezoek op dinsdag 15 oktober.  Het bezoek staat in het teken van een themaonderzoek met als titel "schoolverschillen".   Het gaat er om welke kansen wij de kinderen geven en welke onderwijsresultaten we daarbij halen. 

De inspecteur zal aanwezig zijn van 11 uur tot ongeveer 17 uur. We worden niet beoordeeld, de data wordt uiteindelijk gebruikt en anoniem verwerkt in een brede rapportage.  Dit rapport heet "De staat van het onderwijs".

Uiteraard krijgen we op het einde van de dag wel feedback over de kwaliteit in het kader van dit thema. We kijken met vertrouwen uit naar dit onderzoek en hopen op leerzame feedback.

Schoolfamilieviering:
Afgelopen donderdag was de eerste schoolfamilieviering van het schooljaar. Het was een mooie viering met als thema “ontmoeten”. Elke groep heeft iets verteld en laten zien over ontmoetingen in de groep. Bij schoolfamilievieringen zijn naast andere leden van de kerk ook alle andere ouders uitgenodigd. Dus u bent van harte uitgenodigd om te komen.

Techniek tastbaar in Meppel
Voor alle ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 7 en 8

Op 11 oktober aanstaande wordt bij Stad & Esch Beroepencollege in Meppel voor de 5e keer in deze regio Techniek Tastbaar georganiseerd. Dit is een groots techniekevent met maar liefst 30 stands waarin uw zoon of dochter kan kennismaken met technische bedrijven uit de regio. Zij hebben allemaal een doe-activiteit bedacht waarmee de kinderen de techniek kunnen beleven. Zo kunnen ze er lassen, een heftruck besturen, proefjes doen, solderen, hout bewerken, 3Dontwerpen, maar ook krijgen ze informatie over techniek in de bouw, installatietechniek en nog heel veel meer. Er zijn presentaties van banen en het werken in de toekomst en er is een vlog-battle. Het is juist belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd deze ervaring opdoen om zo te ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en welke beroepen daar goed bij zouden passen. Daarnaast zien ze dus ook veel bedrijven waarvan ze geen weet hebben dat die in hun regio actief zijn. Ook presenteren de regionale technische scholen de mogelijkheden van een technische opleiding. Ze richten dit event op techniek in de meest brede zin van het woord. Dit omdat techniek nog onvoldoende bekend is bij de jeugd en misschien ook wel bij u, als ouders. Maar vooral ook omdat we veel nieuwe “techneuten van de toekomst” nodig hebben. Kom daarom op samen met uw kind naar Techniek Tastbaar en laat u informeren naar de mogelijkheden voor een opleiding en baan in de techniek.
Wanneer: 11 oktober 2019 van 14.00 tot 21.00 uur
Waar: Stad & Esch Beroepencollege, Ezingerweg 51, Meppel

Informatie: www.techniektastbaar.nl

De toegang is gratis en bezoekers hoeven zich niet aan te melden!

Muziek, beeldende kunst, dans en theater.
Kinderen maken het bij Scala in CCM De Plataan. Er is heel veel leuks te doen, zoals:
Peuter- en kleutermuziek; vorig jaar een succes en dus in de herhaling: 6 bijeenkomsten vanaf woensdag 30 oktober, peuters van 10.00 tot 10.45 uur en kleuters van 13.45 tot 14.30 uur.
Blokfluit voor kinderen vanaf 6 jaar: 24 lessen vanaf maandag 30 september van 16.00 tot 16.30 uur en vrijdag 4 oktober van 17.30 tot 18.00 uur.
Muziek ABC voor groep 4, 5 en 6, aan de slag met verschillende instrumenten: 24 lessen vanaf maandag 7 oktober van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor creatieve kinderen van 8 tot 12 jaar die graag met de handen werken zijn er korte cursussen van 6 lessen: Blij met klei vanaf donderdag 10 oktober van 15.30 – 17.00 uur en Tekenen en meer vanaf woensdag 9 oktober van 16.00 tot 17.30 uur.
Theaterdieren kunnen zich het hele seizoen uitleven in de toneelklassen die starten in oktober en in de musicalklassen die net begonnen zijn. De dansklassen zijn swingend gestart en wie graag mee wil dansen is van harte welkom om aan te sluiten. Meer informatie en aanmelden voor deze cursussen via www.ontdekscala.nl of 0522-258855. Scala vertelt er graag meer over.

Kledingbeurs
Op zaterdag 28 september vindt er een kledingbeurs plaats van 09.30 tot 13.00 uur in Sporthal Ezinge.
Tijdens de beurs wordt er volwassen- en kinderkleding en speelgoed aangeboden.
Tevens is er ook een kidscorner aanwezig met een springkussen en kleurwedstrijd voor de kinderen, zodat de ouders rustig rond kunnen kijken. 
Wilt u zelf ook verkopen? Tot en met zaterdag 21 september is er nog de gelegenheid om een inschrijflijst aan te vragen via kledingbeursmeppel@live.nl .
Graag zien we u op de beurs!

Agenda:
30 sept: jaarvergadering oudervereniging
di 1 okt: Swim 2 Play
di 8 okt: Swim 2 Play
do 10 okt: studiedag  (lln vrij)
ma 14 okt: Themaviering gr 7/8
di 15 okt: Swim 2 Play
di 15 okt: Inspectiebezoek
do 17 okt: MR vergadering
di 29 okt: Daltoncafé
di 29 okt: Swim to Play