Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 17 van het schooljaar 2019 - 2020
   

Kamp van groep 7 en 8
Vorige week hebben de kinderen van groep 7 en 8 toch nog kunnen genieten van een fantastisch kamp met alles erop en eraan. Zwemmen, verstoppertje in het donker, BBQ, klimmen, pijl en boogschieten en samen met alle meesters en juffen ontbijten. We zijn blij dat het toch gelukt is om ze een onvergetelijk moment te bezorgen op het einde van de basisschool tijd. We danken alle ouders die ervoor hebben gezorgd om dit mogelijk te maken. Heel fijn!

Afscheid groep 8
Volgende week dinsdag neemt groep 8  afscheid. Ook dit doen we in een aangepaste vorm maar het zal zeker niet minder leuk worden als "normaal". Doordat het een kleine groep is van 7 kinderen lukt het om alle ouders tegelijkertijd uit te nodigen voor de afscheidsavond op dinsdag 30 juni. Op dinsdagmiddag nemen alle kinderen van de school op gepaste manier afscheid van de kinderen uit groep 8. Groep 8 heeft een film gemaakt die per groep bekeken gaat worden in de theaterzaal.

Wennen aan de nieuwe groep
Op woensdag 1 juli gaan alle kinderen wennen in de nieuwe groep met de nieuwe meester of juf. De kinderen zijn dan de hele dag in deze groep. De gymlessen in de speeltuin gaan deze dag ook door. Goed schoeisel en makkelijk zittende kleding is dan handig.

Omdat de overgang van groep 2 naar groep 3 soms als groot wordt ervaren hebben we de kinderen uit groep 2 de afgelopen weken twee momenten mee laten draaien in groep 3. De kinderen kunnen dan alvast het lokaal goed zien en wennen aan de manier van werken. De kinderen die nu in groep 3 zitten hebben hierdoor alvast twee keer een kijkje kunnen nemen in groep 4 bij juf Renate en juf Vera.

Feestdag op donderdag 25 juni
Afgelopen donderdag hebben we een hele leuke feestdag gehad. Het was een feestdag in het teken van "weer samen" op school. We zijn als team verwend met mooie cadeautjes en hebben samen met de kinderen een leuke dag gehad. Helaas was meester Jan door zijn rug gegaan en gingen de muziekworkshops niet door.

Hoe gaan we verder na de vakantie?
We blijven afhankelijk van de maatregelen die het kabinet ons voorschrijft en blijven de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. We hopen dat de positieve ontwikkelingen doorzetten en we op deze voet verder kunnen  en eventuele versoepelingen kunnen toepassen. We werken intensief samen met CCM De Plataan en de andere partijen in dit gebouw. Ook zij zullen weer op volle kracht gaan draaien.  We zullen u in de laatste week van de vakantie definitief uitsluitsel geven over de manier waarop we starten in het nieuwe schooljaar. 

Logistiek tot aan de zomervakantie
De gespreide haal en breng tijden houden we in ieder geval nog vast tot het einde van dit schooljaar.  Over het algemeen gaat het goed en wordt er goed gehoor gegeven aan de afspraken. Dat is erg fijn!
Belangrijkste aandachtspunt is op dit moment om bij het halen de ingang van de parkeerplaats vrij te houden. Dus graag een plek te zoeken op de parkeerplaats op ruime afstand van elkaar. 

Juf Karina en Jop
In de vorige nieuwsbrief stond per abuis Jop met een b geschreven. Het moet natuurlijk Jop zijn! Op vrijdag 26 juni is juf Karina met haar gezin langs geweest om Jop aan ons te laten zien. We hebben het cadeau geven namens de kinderen van De Plataan. Dank dat u een bijdrage heeft mee gegeven aan uw kind.

Ouderbijdrage 
In overleg met de mr en de oudervereniging hebben we besloten om de ouderbijdrage 2019 - 2020 voor het continurooster en de oudervereniging nog te vragen. Een deel van de ouders heeft de bijdrage al betaald, het andere deel zal nog een herinnering ontvangen met het vriendelijke verzoek het bedrag over te maken. Dit besluit heeft te maken met een tweetal zaken.
1. De activiteiten die het meeste geld kosten gaan gewoon door maar op een ander tijdstip. Dit zijn de schoolreisjes en het kamp. De oudervereniging maakt hiervoor de begrote kosten en heeft daarom ook de inkomsten nodig.
2. We hebben als school tijdens de Coronacrisis de tso medewerkers en Meppelactief doorbetaald. Ook hier geldt wat ons betreft het loyaliteitsprincipe omdat deze medewerkers het hele schooljaar door weer en wind voor ons klaarstaan. Dus we hebben daarom besloten om ook in zwaardere tijden de vergoeding door te betalen. 

We vragen u daarom de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019 - 2020 alsnog te betalen als u dat nog niet heeft gedaan. 

Mocht u zelf in financieel zwaar weer terecht gekomen zijn en is het betalen van de ouderbijdrage een probleem (geworden) neem dan gerust contact op met Willem. Dan zoeken we naar een gepaste oplossing.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 juli.

Agenda
30 juni                    : afscheid groep 8
1 juli                        : groep 8 vrij
3 juli                        : laatste schooldag alle kinderen om 12:15 vrij!