Beste ouder(s) / verzorger(s) en andere geinteresseerden,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 15 van het schooljaar 2019 - 2020
   

Dit is de eerste nieuwsbrief via dit kanaal sinds de school gesloten is. De afgelopen weken hebben we de ouders wekelijks een brief gestuurd met een update over de stand van zaken. Volgende week zullen we dat, na het besluit van het kabinet, ook weer doen. We verwachten dat er dinsdagavond meer duidelijkheid wordt gegeven over de voortgang van de noodmaatregelen.
Op basis van deze informatie kunnen we meer concrete plannen maken en communiceren.

Toch sturen we nu deze nieuwsbrief, omdat we weten dat er ook een hoop andere mensen betrokken zijn bij onze school. Denk aan opa's en oma's, andere familieleden maar ook oud collega's. Voor hen is het wellicht ook prettig om te weten hoe het met ons gaat en wat we de afgelopen periode hebben gedaan.

Gezondheid
Het allerbelangrijkste is gezondheid, dat is een groot goed. Voor zover we nu weten zijn er geen kinderen, ouders of collega's besmet met het Coronavirus. Dus dat is positief nieuws. We hopen echt dat we dit kunnen volhouden met z'n allen!

Wel zijn we twee weken geleden geschrokken van het nieuws over Eliza.  Zij moest met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis van Emmen. Praten en bewegen was lastig en ze kon zich ook niet goed dingen herinneren. Naar de oorzaak van deze symptomen wordt nu verder onderzoek gedaan in het ziekenhuis van Groningen. Wat wel duidelijk is geworden is dat de klachten geen relatie hebben met het Coronavirus. De laatste berichten zijn gelukkig dat Eliza kleine stapjes vooruit maakt en weer naar huis mag. Dat is hoopvol nieuws, maar het is ook nog steeds erg spannend, omdat de oorzaak van de klachten nog onbekend is. In overleg met haar ouders hebben we de ouders van groep 5/6 hierover al geïnformeerd. 

We informeren u nu via deze nieuwsbrief zodat iedereen op de hoogte is. In onze kleine school kennen ouders en kinderen van verschillende groepen elkaar goed en zijn betrokken bij elkaar. Eliza heeft aangegeven het fijn te vinden om kaartjes te krijgen. Dus daar wordt vast gehoor aan gegeven.
U mag de kaartjes naar school sturen, dan zorgen wij dat het bij haar terechtkomt.

Eliza van Duinen
Vledderstraat 3E
7941 LC Meppel

We blijven Eliza natuurlijk goed volgen en hebben contact met haar ouders. Eliza veel sterkte!

Onderwijs op afstand
Na het besluit van het kabinet om de scholen te sluiten zijn we aan de slag gegaan om het onderwijs op afstand vorm te geven. We hebben op basis van inhoudelijke doelen lesmateriaal samengesteld. We hebben Google Classroom in combinatie met Parro gekozen als belangrijkste middelen om informatie te delen en interactie vorm te geven. Prioriteit was contact maken en de kinderen (soms letterlijk) in beeld zien te krijgen. Dit contact was snel gelegd en dat is erg fijn, want zonder contact is er geen onderwijs mogelijk.

Op dit moment is het tweede ophaal en inlevermoment geweest van het lesmateriaal en zijn we naast de interactie via Classroom aan het videobellen via Google Meet. Deze ontwikkelingen zijn snel gegaan, maar we zien ondanks de verschillen die er zijn dat het werkt. Ook kunnen we met regelmaat met de kinderen even lachen. De foto's, video's en persoonlijke berichtjes die we krijgen geven veel voldoening.

Noodopvang
Voor kinderen waarvan de ouders in de cruciale sector werken bieden we noodopvang. Op dit moment zijn er 8 kinderen die hier gebruik van maken. Het bieden van noodopvang gaat telkens in goed overleg met ouders en is maatwerk. In de meivakantie gaat deze noodopvang door, maar wordt dan vorm gegeven door de kinderopvangorganisaties in Meppel.  Wij werken samen met KOO Meppel; met de ouders van betreffende kinderen is telefonisch contact geweest om te inventariseren of er vraag naar opvang is in de meivakantie.

Hoe verder?
Of de scholen open gaan na de meivakantie is nu helaas nog onduidelijk.  Stel dat de scholen open mogen dan richten we ons in eerste instantie vanuit een pedagogische invalshoek op de ontwikkeling van de kinderen. Dat betekent dat we aandacht besteden aan het welbevinden, de sfeer in de groepen en in de school. Daarbij staan de veiligheid en gezonheid van ons allemaal heel hoog in het vaandel. Didactiek is zeer belangrijk maar kan pas gericht worden ingezet als we de ontwikkeling goed in beeld hebben. Het is belangrijk dat de kinderen het gevoel krijgen dat ze gezien worden en dat wij, door ze de juiste aandacht te geven, zicht krijgen op hetgeen wat nodig is om ze ook didactisch verder te brengen. We hebben het dus niet over het wegwerken van achterstanden, maar starten vanuit een nieuwe beginsituatie.

Schoolse activiteiten
We hebben kritisch gekeken naar de activiteiten die stonden gepland. Een aantal activiteiten kunnen nu niet georganiseerd worden door de noodmaatregelen. Dit zijn de Fancyfair en het schoolreisje. Beide activiteiten verschuiven we daarom in overleg met de oudervereniging naar het nieuwe schooljaar. Het schoolreisje proberen we te plannen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar, op het einde van het schooljaar zal er dan nog een keer een schoolreis zijn.  De fancyfair verschuift naar het einde van het nieuwe schooljaar. 

Het afscheid van groep 8 willen we heel graag door laten gaan, in welke vorm dit zal zijn is afhankelijk van de informatie en de ontwikkelingen in de komende tijd. Het kamp van groep 7/8 hebben we weten te verschuiven naar 8 juni. We hopen dat dit door kan gaan, als dit niet lukt dan is er helaas geen alternatief in een soortgelijke vorm.

Activiteiten die zijn afgelast:
- avond4daagse
- Koningsspelen
- Sportdag

Tot zover deze nieuwsbrief. Volgende week zullen we u verder informeren over de voortgang n.a.v. de informatie van het kabinet.

We wensen u een fijn weekend toe.

Hartelijke groet,
Team Kbs De Plataan