Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2019 - 2020
   
Na 6 weken vakantie is het weer zo ver. De kinderen mogen weer naar school. We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. De afgelopen week is er op Kbs De Plataan hard gewerkt om de school weer optimaal in te richten.  Het team van Kbs De Plataan heeft er zin in om er een leerzaam jaar van te maken. We verheugen ons erop om u en de kinderen weer te ontmoeten aanstaande maandag.

Maandag starten!
We starten het schooljaar feestelijk op het plein met een muziekje. Alle kinderen blijven daarom buiten tot 8.30uur, we gaan samen om 8.30 naar binnen. Op het plein heeft u dan de mogelijkheid om even een praatje te maken met de leerkracht. Als de kinderen binnen zijn staat er voor u een kopje koffie klaar op het plein. 

Om een goede start te maken is het belangrijk om samen weer goed te letten op de afspraken die we hebben gemaakt. Deze afspraken zullen we maandag natuurlijk ook met de kinderen bespreken. Wilt u het volgende even goed in de gaten houden.
- Graag wachten met naar binnen tot er een leerkracht buiten is, we zorgen dat er iemand is om 8.15.
- Wilt u het lokaal verlaten om 8.30 zodat de lessen kunnen beginnen.
- En gelieve niet te parkeren op de stoep voor de school.

Informatiekalender
U ontvangt van ons de informatiekalender met belangrijke data in de eerste schoolweek op papier.

Swim2play
Handig om te weten is dat we dit schooljaar aan het begin zijn ingedeeld voor swim2play. Op de dinsdagen  1/10, 8/10, 15/10, 29/10 en 5/11 zijn onze groepen aan de beurt. Voor de groepen 1/2 en 3/4 zijn we afhankelijk van autovervoer. De groepen 1/2 zwemmen van10.20uur tot 11.05 en groep 3/4  zwemt van 11.05uur tot 11.50uur. Meer informatie hierover volgt nog maar het zou enorm helpen als u deze data nu al vrij kunt houden.

Startgesprekken
Van donderdag 29 augustus t/m dinsdag 10 september zijn er startgesprekken.

Tijdens deze gesprekken staan er twee vragen centraal.
- Welke (positieve) ontwikkeling heeft uw kind doorgemaakt
- Wat verwachten we van dit schooljaar. 

U krijgt via de leerkracht een uitnodiging voor dit startgesprek. Voor de kinderen uit groep 1, 3, 5 en 7 zijn deze gesprekken verplicht omdat deze kinderen nieuw bij de leerkracht in de groep komen. 
Voor de kinderen uit groep 2, 4, 6 en 8 zijn de gesprekken facultatief omdat de leerkracht ze al een schooljaar in de groep heeft gehad en ze goed kent. Mochten er bijzondere ontwikkelingen zijn of vindt u het prettig om toch even in gesprek te gaan met de leerkracht, dan bent u uiteraard van harte welkom om in gesprek te gaan. Kinderen die vlak voor de vakantie in groep 1 gestart zijn krijgen ook een uitnodiging voor een startgesprek, zodat we onder andere kunnen bespreken hoe de start is geweest.

Gymnastiek
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen ook dit schooljaar weer les van onze vakdocent gymnastiek meester Michiel.
Groep 3/4 heeft gymnastiek op dinsdagmiddag van 12.45 tot 14:15 meester Michiel loopt met groep 3/4 terug naar school zodat alle kinderen om 14.30 op het schoolplein opgehaald kunnen worden.
Groep 5/6 en 7/8 hebben op woensdag gymles. De kinderen uit groep 5/6 verzamelen om 8.15 op het schoolplein en lopen samen met juf Loes naar de gymzaal. De kinderen uit groep 7/8 gaan om 12.15 vanaf de gymzaal naar huis.

Agenda
ma 26 aug : koffieochtend van 8.30 tot 9.00uur
do 29 aug t/m di 10 sept: startgesprekken
do 12 sept: informatiemarkt van 13:00 tot 14:30uur
vrij 13 sept: studiedag team (vrijedag voor de kinderen)
ma 23 sept: schoolfotograaf
do 26 sept: schoolfamilieviering groep 5/6