Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 29 van het schooljaar 2018 - 2019
   

Laatste schoolweek
We kijken terug op een mooi en leerzaam schooljaar, waarin veel gedaan en gebeurd is. 
Kers op de taart is voor het team van Kbs De Plataan de officiële verlenging van de Daltonlicentie. Vorige week werd duidelijk dat deze nu ook formeel is toegekend. 
De laatste schoolweek breekt volgende week aan; de kinderen van groep 8 nemen dan op dinsdag al afscheid.  Maandag laten ze de hele musical zien aan de kinderen van groep 3 t/m 8 en dinsdagavond aan de ouders en broertjes/zusjes. 
Bij de kinderen in groep 1/2 gaan ze langs om een aantal liedjes uit de musical te zingen, want voor de jongsten is 1,5 uur stil zitten en luisteren nog wel erg lang.
Woensdag t/m vrijdag zijn de kinderen van groep 8 vrij.

Voor de andere groepen is vrijdag de laatste schooldag, iedereen is dan om 12:15 vrij!

Teamleden die dit schooljaar afscheid nemen zijn juf Jillian, juf Ashley en meester Poem. Zij zijn vrijdag 12 juli ook voor het laatst op school. We danken hen voor hun inzet en wensen hen heel veel succes in hun verdere carrière. We gaan ze missen!

Studiedagen in het schooljaar 2019 - 2020
Het vakantierooster is al met u gedeeld in editie  27 van de nieuwsbrief. Hieronder nog een keer het overzicht.
Vakanties:
Herfstvakantie        19 t/m 27 okt
Kerstvakantie          21 dec t/m 5 jan
Voorjaarsvakantie  15 t/m 23 febr
Meivakantie             25 apr t/m 10 mei
Zomervakantie        4 juli t/m 16 aug

Feestdagen:
Goede vrijdag         10 april
2e paasdag              13 april
Hemelvaart              21 en 22 mei
2e pinksterdag        1 juni

De middagen voor de kerst en zomervakantie zijn alle kinderen vrij.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u de schoolkalender met een compleet overzicht van alle activiteiten. Hieronder vindt u de studiedagen voor het team van Kbs De Plataan, dus dagen waarop de kinderen vrij zijn naast de gangbare vrije dagen. Dan kunt u hier alvast rekening mee houden.
Studiedagen 2019 - 2020:
vrijdag 13 september
donderdag 10 oktober
woensdag 5 februari
dinsdag 2 juni
maandag 8 juni

Schoonmaakmiddag op 11 juli (herhaling)
Het schoonmaken in de kleutergroepen gaan we doen onder schooltijd. Ouders met een jonger kind kunnen het mee naar school nemen; overleg dit wel even met de leerkracht. Het exacte tijdstip wordt via de leerkracht van de groepen 1/2 gecommuniceerd.
In de groepen 3 t/m 8 maken we samen met de kinderen een groot deel van het lokaal en meubilair schoon. Het zou heel fijn zijn we in de middag nog hulp krijgen om de gezamenlijke ruimtes goed schoon te maken en een aantal lastige plekken in de lokalen. Deze schoonmaaktijd blijft staan van 15uur tot ongeveer 17uur. In een uurtje komen we met veel handen heel ver. Omdat juf Karina alleen nog groep 7 heeft op donderdag zal zij ook al in de middag beginnen met schoonmaken, een oproep om te helpen volgt via de parro app.

MR
Na de zomervakantie komt de MR bij u terug op de werving/selectie procedure voor een nieuw lid in de medezeggenschapsraad. Mocht u interesse hebben neem dan gerust contact op met juf Ilse, juf Irma of Daan (voorzitter MR)

Lezen in de vakantie
Bibliotheek Drenthe heeft een leuk activiteiten programma gemaakt om het lezen te bevorderen in de vakantie. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar is dit gratis. Voor meer informatie zie;
bibliothekendrenthe.nl/vakantielezen

Agenda
12 juli laatste schooldag ( lln zijn de middag vrij vanaf 12:15)
26 augustus start nieuwe schooljaar (koffie op het plein om 8.30)
29 t/m 10 september startgesprekken
12 september informatiemarkt in de groep van 13uur tot 14.30uur